Secretariaat SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK
Gezinsbond Oost-Vlaanderen
Limburgstraat 80, 9000 Gent
tel: 09-225.26.95

Enkel voor bestuursleden en afdelingen van Gezinsbond

SuzanneVreys5
Provinciaal administratief medewerker:

Suzanne Vreys
Contact

 


aureelvandenbrande 
De voorzitter SCW-Oost-Vlaanderen:

Aureel Van den Brande
Contact