Gezinsbond Oost-Vlaanderen beschikt over 2 tenten die kunnen gebruikt worden bij evenementen.

De tenten worden ter beschikking gesteld voor afdelings- en gewestelijke activiteiten van de Gezinsbond tegen een vergoeding van € 10.

Waarborg: Bij afhaling wordt een waarborg betaald van € 50 voor een tent (cash).

De tenten kunnen ook met zijwanden voorzien worden.

tent provincie

Klik hier voor het reglement

De provinciale werking is er ter ondersteuning van de 9 gewesten en hun afdelingen. De vertegenwoordiging bestaat uit afgevaardigden van de gewesten en de educatieve medewerkers.
Ook SCW heeft zijn plaats in het bestuur.

 

Het bestuur is in handen van de Provinciale Algemene vergadering dat jaarlijks tweemaal vergadert.

 

Vier maal per jaar is er een proviciaal algemene vergadering.

 

Het dagelijks bestuur komt maandelijks samen, behalve in de maanden juli en augustus.

 

 

 

Via het keuzemenu kan u ondermeer de plaatselijke kinderoppasdienst of het secretariaat van uw gemeente vinden, hiervoor gebruiken we de informatie van Gezinsbond nationaal.