verwendag1

Invullen agenda

Beste bestuurslid van Gezinsbond,

de bestuursleden die de agenda wensen in te vullen dienen zich eerst te laten registreren, en toegang vragen tot de beheersmodule.
De registratie en toegang moeten gevraagd worden aan de webmaster, deze is te vinden op de Contact-pagina.

Handleiding voor het toevoegen van een activiteit in de agenda.

Merk ook de wisselende foto's in de hoofding, dit zijn nu foto's uit de collectie van de webmaster. Het is de bedoeling dat hier foto's uit Oost-Vlaanderen komen.

Dit kunnen zowel fraaie landschappen als foto's van activiteiten zijn.
De foto's moeten 700 pixels breed op 122 pixels hoog zijn, dit kan met één foto of een collage van van meerdere foto's bekomen worden.
De foto's mogen naar de webmaster gestuurd worden.